AFTER FINDING Genuine Keihin Needle 46-SCROLL TO PAGE BOTTOM TO ORDER
N427-46

Dont see the needle you need below, check carb rebuild kits.

Genuine Keihin Clip For Needle 0403-802-1000 (018-033)
46-GFH 017-610
46-GFK 017-612
46-GJH 017-615
46-GJK 017-616
46-HFF 017-617
46-HFG 017-618
46-HFH 017-619
46-HFK NA
46-HKF 017-650
46-HKG 017-651
46-HKH 017-652
46-HKJ 017-653
46-HKK 017-654
46-HKL NA
46-HLG 017-621
46-HLH 017-622
46-HLJ 017-623
46-JFG 017-625
46-JFJ 017-626
46-JFL 017-627
46-JFN 017-051
46-JFP 017-628
46-JFQ 017-052
46-JFS 017-053
46-JGN NA
46-JGS 017-056
46-JJD 017-179
46-JJE 017-185
46-JJF 017-186 similar to N68E
46-JJG 017-187
46-JJH 017-180 similar to N68A 017-595
46-JJJ 017-188
46-JJK 017-189
46-JJL 017-181
46-JJM 017-630
46-JJN 017-182
46-JJQ 017-183
46-JJS 017-184
46-JLF 017-631
46-JLG 017-632
46-JLH NA
46-JLJ 017-634
46-KLG 017-661
46-KLH 017-662
46-KLJ 017-663
46-KLK 017-664
46-LGH 017-636
46-LGJ 017-057
46-LGL 017-058
46-LGN 017-059
46-LGQ 017-060
46-LGS 017-061
46-LJH 017-640
46-LJJ 017-641
46-MJN 017-067
46-MJQ 017-068
46-MJS 017-069
46-MLL 017-190
46-MLN 017-191
46-MLQ 017-192
46-MLS 017-193 NA
needle shims
Needle shims
clip
Genuine Keihin Clip For Needle 0403-802-1000 (018-033)