AFTER FINDING Genuine Keihin Needle 90-SCROLL TO PAGE BOTTOM TO ORDER
N427-90
FCR 28-33mm

Dont see the needle you need below, check carb rebuild kits.

TAPER IN DEGREES "L1" = length in mm   "d-1" = dimeter in mm
      M=2.715 N=2.725 P=2.735 R=2.755 S=2.765 T=2.775 U=2.785 V=2.795
1° 00' B=58.7 RICH       EBR   EBT   EBV
K=62.3         EKR   EKT   EKV
T=65.9 LEAN       ETR   ETT   ETV
1° 15'  
B=58.7 RICH               FBV
K=62.3         FKR   FKT   FKV
T=65.9 LEAN       FTR   FTT   FTV
1° 30'  
B=58.7 RICH GBM   GBP          
K=62.3   GKM   GKP GKR        
T=65.9 LEAN       GTR   GTT   GTV
EBR/017-199
EBT/017-200
EBV/017-201
EKR/017-202
EKT/017-203
EKV/017-204
ETR/017-205
ETT/017-207
ETV/017-209
FBV/017-211
FKR/017-212
FKT/017-213
FKV/017-214
FTR/017-215
FTT/017-217
FTV/017-219
GBM/017-220
GBP/017-221 NA
GKM/017-225
GKP/017-226
GKR/017-227
GTR/017-230
GTT/017-232
GTV/017-234
needle shims
Needle shims
clip
Genuine Keihin Clip For Needle 0403-802-1000 (018-616)