AFTER FINDING Genuine Keihin Needle 90-SCROLL TO PAGE BOTTOM TO ORDER
N427-90
FCR 28-33mm

Dont see the needle you need below, check carb rebuild kits.

 

 
  TAPER IN DEGREES "L1" = length
mm
  "d-1" = dimeter in mm
      M=2.715 N=2.725 P=2.735 R=2.755 S=2.765 T=2.775 U=2.785 V=2.795
1° 00' B=58.7 RICH       EBR/017-199   EBT/017-200   EBV/017-201
K=62.3         EKR/017-202   EKT/017-203   EKV/017-204
T=65.9 LEAN       ETR/017-205   ETT/017-207   ETV/017-209
1° 15'  
B=58.7 RICH               FBV
K=62.3         FKR/017-212   FKT/017-213   FKV/017-214
T=65.9 LEAN       FTR/017-215   FTT/017-217   FTV/017-219
1° 30'  
B=58.7 RICH GBM/017-220              
K=62.3   GKM/017-225   GKP/017-226 GKR/017-227        
T=65.9 LEAN       GTR/017-230   GTT/017-232   GTV/017-234

 

EBR/017-199
EBT/017-200
EBV/017-201
EKR/017-202
EKT/017-203
EKV/017-204
ETR/017-205
ETT/017-207
ETV/017-209
FBV/017-211
FKR/017-212
FKT/017-213
FKV/017-214
FTR/017-215
FTT/017-217
FTV/017-219
GBM/017-220
GKM/017-225
GKP/017-226
GKR/017-227
GTR/017-230
GTT/017-232
GTV/017-234
needle shims
Needle shims JRU-8032 and others
clip
Genuine Keihin Clip For Needle 0403-802-1000 (018-616)